2001-2002

Komandor klubu: Józef Szczepanek

przedłużenie torów slipu