1967-1968

Komandor klubu: Stanisław Wachowicz

Powstanie Yacht Clubu Azoty