2011-2016

Komandor klubu: Piotr Kisilewicz
Likwidacja bazy na Mazurach.
Remont S/Y Leliwa na jeziorze Solińskim.
Legalizacja i remont domku w Tabaszowej.
Budowa i remont pomostu.