2005-2010

Komandor klubu: Marcin Mentel

przebudowa nabrzeża w Tabaszowej
wybudowanie grila
postawienie wiaty dachowej
zakup jachtu Tango 780 Family Sport
"elektryfikacja" bazy w Tabaszowej