Regaty na Inaugurację sezonu żeglarskiego 2020

Regaty organizowane przez TYC AZOTY w Tabaszowej w sobotę 27 czerwca.

 • Regaty odbędą się dnia 2020-06-27 na jeziorze Rożnowskim przy przystani TYC „AZOTY” w Tabaszowej.
 • Organizatorem jest Stowarzyszenie Tarnowski Yacht Club „AZOTY”.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze regat w ich terminie od godziny 10:00.
 • Wpisowe do regat: 20,00 zł od członka załogi.
 • Regaty będą przeprowadzone zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
 • Regaty odbędą się w klasach: Jachty Kabinowe.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie zawinione.
 • Zawodnicy zostaną zapoznani z instrukcją żeglugi po dokonaniu formalności zgłoszeniowej.
 • Organizator w dniu regat przedstawi nagrody dla najlepszych zawodników regat.
 • Zgłaszający się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swoich wizerunków przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat
 • Informacje dodatkowe oraz osoba kontaktowa:

  Tomasz Rabiasz
  TYC AZOTY
  mail: zarzad@tyc.org.pl