Andrzejki klubowe

Klubowa Impreza Andrzejkowa odbędzie się w klubie Hades.

Spotkanie w piątek 2016-11-25 od godziny 19:00.

Klub pokrywa koszty wyżywienia. Alkohol i napoje we własnym zakresie do kupienia w klubie Hades.