Warsztaty nawigacyjne

W trakcie sezonu zimowego zapraszamy na warsztaty nawigacyjne

Zima to czas kiedy możemy utrwalić wiedzę teoretyczną. Zapraszamy na warsztaty, w trakcie których poruszone zostaną tematy:

wiadomości o Ziemi,
magnetyzm ziemski, wpływ na kompas, rodzaje północy (geograficzna, magnetyczna, kompasowa),
siatka geograficzna, współrzędne geograficzne,
mapa Merkatora – powstawanie, charakterystyka,
nanoszenie pozycji na mapę, odczytywanie pozycji (posługiwanie się przyrządami nawigacyjnymi),
odczytywanie odległości na mapie,
rodzaje kursów, wykreślanie na mapie,
poprawki – dewiacja, deklinacja, poprawka na wiatr, poprawka na prąd,
przeliczanie kursów,
pozycja zliczona i obserwowana,
pozycja obserwowana z dwóch namiarów jednoczesnych, pozycja obserwowana z dwóch namiarów niejednoczesnych,
miary używane w nawigacji,
loksodroma i ortodroma,
nawigacyjne przygotowanie rejsu.